logo

Polska Izba Gospodarki Odpadami

Polski Związek Recyklinkgu

Kliknij teraz!


Kliknij teraz!


realizacja: FreelineSTRONA GŁÓWNAO NASODBIÓR ODPADÓWINNE USŁUGIDO POBRANIAKONTAKT

SUEZ Wschód Sp. z o.o.

ŚWIADCZYMY USŁUGI:

Odbiór i transport odpadów stałych komunalnych, 

 • Odbiór odpadów przemysłowych i niebezpiecznych;
 • Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych,
 • Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • Odbiór liści, gałęzi, gruzu, gabarytów,
 • Opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków,
 • Zamiatanie oraz odśnieżanie,
 • Zakładanie i utrzymanie terenów zielonych.   

 


OGŁOSZENIE

SUEZ Wschód Sp. z o.o. sprzeda Rozdrabniacz Jupiter 1800. Numer fabryczny 1764.

Rozdrabniacz przystosowany do wstępnego rozdrabniania odpadów komunalnych i odpadów przemysłowych wolnych od ciał obcych.

 • Wydajność 15000kg/h.
 • Długość robocza wału rotora 1790mm.
 • Pojemność leja zasypowego ok. 3m3.
 • Noże rotora 145*145*47mm.
 • Liczba noży rotora 24.
 • Moc silnika 200kW.
 • Masa maszyny 18000kg.
 • Rok produkcji 2011.
 • Zdjęcia: 1, 2, 3, 4

Producent LINDNER. Pełna dokumentacja. Maszyna sprawna. Stan techniczny dobry.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 600 260 752.

Oferty należy składać w sekretariacie spółki lub pod adresem e-mail: sita.wschod@sitapolska.com.pl.


Zapotrzebowanie na usługi transportowe

SUEZ Wschód Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 6 , 20-479 Lublin zaprasza do złożenie oferty cenowej na wykonywanie usług transportowych na trasach:

Radom - Małogoszcz, Radom - Gniew, Poznań - Radom, Olsztyn - Radom, Warszawa - Radom.

Środek transportu: ciągnik z naczepą typu autocysterna o objętości ok. 20 m3, wyposażonej w system samozaładowczy.

Wymagane posiadanie decyzji na transport odpadów.

Oferty proszę przesyłać na adres: SUEZ Wschód Sp. z o.o. ul. Energetyków 16, 26-600 Radom.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 602 650 927, adres mailowy: mariusz.kargul@suez.com


ZAPOTRZEBOWANIE NA USŁUGI TRANSPORTOWE

SUEZ Wschód Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 6 , 20-479 Lublin zaprasza do złożenie oferty na wykonanie usług transportowych na trasie Tarnów - Radom - Tarnów. Transport za pomocą pojazdu typu "hakowiec" z przyczepą.

Wymagana Decyzja na transport odpadów, w szczególności na odpady o kodzie 19 12 10 i 19 12 12.

Oferty proszę przesyłać na adres SUEZ Wschód Sp. z o.o., ul. Energetyków 16, 26-600 Radom
Bliższe informacje pod telefonem 602-650-927, adres mailowy: mariusz.kargul@sitapolska.com.pl


Choinki - odpady wielkogabarytowe

Informujemy mieszkańców Lublina, że odbiór odpadów w postaci choinek z terenu nieruchomości zamieszkałych realizowany będzie zgodnie z zasadami odbioru odpadów wielkogabarytowych.
Przypominany, że odpady wielkogabarytowe odbierane są zgodnie z harmonogramem w systemie całorocznym, nie mniej jednak wymagane jest indywidualne zgłoszenie zapotrzebowania odbioru tych odpadów do przedsiębiorcy świadczącego usługę odbioru odpadów z nieruchomości na formularzu elektronicznym lub telefonicznie nie później niż 3 dni przed ustalonym terminem, wynikającym z harmonogramu.

Sektory: I, IV, VII - SUEZ Wschód Sp. z o.o. (wcześniej: MPO Sita Lublin Sp. z o.o.)

SUEZ Wschód Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 6
20-479 Lublin - Polska
tel. (081) 744-93-18
fax. (081) 748-95-65
e-mail: sita.lublin@sitapolska.com.pl
lub sprzedaz.lublin@sitapolska.com.pl
www.mposita.lublin.pl

Niezależnie od powyższego, w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Lublina zostały utworzone dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, do których właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą samodzielnie, nieodpłatnie dostarczyć określone rodzaje odpadów, w tym odpady w postaci choinek. W PSZOK odpady przyjmowane są w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w soboty od 8.00 do 14.00.


INFORMACJA

SUEZ Wschód Sp. z o.o. informuje, że z dniem 30.09.2013 r. zostaje zamknięty punkt kasowy w siedzibie spółki.
Wszelkie opłaty należy dokonywać przelewem na numer konta wskazany na fakturze.


OD 1 lipca 2013 r

SUEZ Wschód Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 lipca 2013 r. stroną na rzecz której należy wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych jest Gmina Lublin. W związku z tym naszych dotychczasowych klientów prosimy o zlikwidowanie stałych zleceń w bankach oraz nie dokonywanie wpłat na nasze konto, na poczet usług świadczonych od dnia 1 lipca 2013 r.


SITA Zielona Energia wygrywa przetarg na realizację instalacji termicznego przekształcania odpadów w Poznaniu w ramach PPP

W dniu 21.12.2012 r. Miasto Poznań ogłosiło SITA Zielona Energia wybranym oferentem w projekcie realizowanym w ramach największego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w Polsce. Przetarg zakłada sfinansowanie, zaprojektowanie, budowę i eksploatację spalarni odpadów komunalnych. Instalacja ma rozpocząć działalność w 2016 r. i pozwoli miastu na realizację strategii dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi.

więcej


SUEZ Wschód Sp. o.o. Odbiór odpadów | Oczyszczanie letnie | Oczyszczanie zimowe | Oczyszczanie ręczne | Utrzymanie zieleni