logo

Polska Izba Gospodarki Odpadami

Polski Związek Recyklinkgu

realizacja: Freeline

STRONA GŁÓWNAO NASODBIÓR ODPADÓWINNE USŁUGIDO POBRANIAKONTAKT

SITA Wschód Sp. z o.o.

Ankieta zadowolenia klienta1. Czy dostępno¶ć do informacji o naszych usługach uważacie Państwo za:
2. Czy obsługę klienta oraz jasno¶ć i kompleksowo¶ć uzyskiwanych informacji uważacie Państwo za:
3. Czy jako¶ć obsługi na posesji klienta uważanie Państwo za:
4. Czy stan sprzętu technicznego (pojemniki, pojazdy itp.) uważacie Państwo za:
5. Czy byliby Państwo zainteresowani usługami dodatkowymi oferowanymi przez nasz± firmę?
Je¶li tak, proszę zaznaczyć jakimi:


W przypadku zainteresowania usługami dodatkowymi, proszę o podanie danych kontaktowych:


6. Jeżeli macie Państwo jakie¶ uwagi lub propozycje dotycz±ce
¶wiadczonych przez nas usług oraz obsługi klienta prosimy o napisanie kilku zdań na ten temat.

SUEZ Wschód Sp. o.o. Odbiór odpadów | Oczyszczanie letnie | Oczyszczanie zimowe | Oczyszczanie ręczne | Utrzymanie zieleni