logo

Polska Izba Gospodarki Odpadami

Polski Związek Recyklinkgu

realizacja: Freeline

STRONA GŁÓWNAO NASODBIÓR ODPADÓWINNE USŁUGIDO POBRANIAKONTAKT

SITA Wschód Sp. z o.o.

Ankieta zadowolenia klienta1. Czy dostępność do informacji o naszych usługach uważacie Państwo za:
2. Czy obsługę klienta oraz jasność i kompleksowość uzyskiwanych informacji uważacie Państwo za:
3. Czy jakość obsługi na posesji klienta uważanie Państwo za:
4. Czy stan sprzętu technicznego (pojemniki, pojazdy itp.) uważacie Państwo za:
5. Czy byliby Państwo zainteresowani usługami dodatkowymi oferowanymi przez naszą firmę?
Jeśli tak, proszę zaznaczyć jakimi:


W przypadku zainteresowania usługami dodatkowymi, proszę o podanie danych kontaktowych:


6. Jeżeli macie Państwo jakieś uwagi lub propozycje dotyczące
świadczonych przez nas usług oraz obsługi klienta prosimy o napisanie kilku zdań na ten temat.

Administratorem danych osobowych jest SUEZ Wschód Sp. z o.o., przy ul. Ciepłownicza 6, e-mail: suezwschod@suez.com (zwana dalej Spółką). W spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych (adres korespondencyjny: Narbutta 22/23. 02-541 Warszawa, e-mail: iod.wschod@suez.com. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu z Klientem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO"). Podane dane dla celów związanych z realizacją przedmiotu umowy w celach kontaktowych oraz w celach identyfikacyjnych będą przetwarzane przez czas trwania umowy. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez okres trzech lat od zakończenia umowy, a dla celów rozliczeń będą przetwarzane przez okres 6 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu usprawnienia kontaktu z Klientem.

SUEZ Wschód Sp. o.o. Odbiór odpadów | Oczyszczanie letnie | Oczyszczanie zimowe | Oczyszczanie ręczne | Utrzymanie zieleni