logo

Polska Izba Gospodarki Odpadami

Polski Związek Recyklinkgu

realizacja: Freeline

STRONA GŁÓWNAO NASODBIÓR ODPADÓWINNE USŁUGIDO POBRANIAKONTAKT

SUEZ Wschód Sp. z o.o.

Dane kontaktowe

SUEZ Wschód Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 6
20-479 Lublin - Polska
tel. (081) 744-93-18
fax. (081) 748-95-65
sita.lublin@sitapolska.com.pl
www.mposita.lublin.pl

NIP: 5212755711
REGON: 012845343Mapka dojazdu
mpo sita mapka

Biuro Obsługi Klienta czynne
pn - pt 7:00 - 15:30,
mpo sita

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w świdniku - VI Wydział Gospodarczy
Nr KRS: 0000106317

Kapitał zakładowy opłacony w całości: 26 075 000,00 zł

Reprezentacja Zarządu: Prezes: Robert Wiciński, Wiceprezes: Grzegorz Szczepanik


DZIAŁ HANDLOWY SEKTORA PRZEMYSŁOWEGO +

Jakub Gabryel - Kierownik działu handlowego
81 748 93 18 wew. 56
Mob: 515 224 688
jakub.gabryel@sitapolska.com.pl

Ewa Wojcieszyn - Przedstawiciel handlowy
81 748 93 18 wew. 22
Mob: 515 224 678
ewa.wojcieszyn@sitapolska.com.pl

Monika Skotnicka - Przedstawiciel handlowy
81 748 93 18 wew. 22
Mob: 515 224 685
monika.skotnicka@sitapolska.com.pl


Zachęcamy Państwa do wypełnienia Ankiety zadowolenia klienta


Formularz kontaktowy

Adres nieruchomości:

Dane kontaktowe:

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie:

Administratorem danych osobowych jest SUEZ Wschód Sp. z o.o., przy ul. Ciepłownicza 6, e-mail: suezwschod@suez.com (zwana dalej Spółką). W spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych (adres korespondencyjny: Narbutta 22/23. 02-541 Warszawa, e-mail: iod.wschod@suez.com. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu z Klientem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO"). Podane dane dla celów związanych z realizacją przedmiotu umowy w celach kontaktowych oraz w celach identyfikacyjnych będą przetwarzane przez czas trwania umowy. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez okres trzech lat od zakończenia umowy, a dla celów rozliczeń będą przetwarzane przez okres 6 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu usprawnienia kontaktu z Klientem.


SUEZ Wschód Sp. o.o. Odbiór odpadów | Oczyszczanie letnie | Oczyszczanie zimowe | Oczyszczanie ręczne | Utrzymanie zieleni