logo

Polska Izba Gospodarki Odpadami

Polski Związek Recyklinkgu

realizacja: Freeline

STRONA GŁÓWNAO NASODBIÓR ODPADÓWINNE USŁUGIDO POBRANIAKONTAKT

SUEZ Wschód Sp. z o.o.

SUEZ Wschód Sp. z o.o. posiada wszelkie wymagane prawem decyzje administracyjne zezwalające na prowadzenie działalności - dostępne w dziale do pobrania


ODBIÓR ODPADÓW - KLIENCI INDYWIDUALNI

Odbiór odpadów stałych komunalnych od klientów indywidualnych z podziałem na odpady zmieszane i frakcję suchą.

Proponowane rodzaje pojemników do
gromadzenia odpadów zmieszanych:

pojemnik

Frakcja sucha odpadów odbierana
jest w systemie workowym:

worekODBIÓR ODPADÓW - FIRMY I INSTYTUCJE

Odbiór odpadów stałych komunalnych od klientów indywidualnych z podziałem na odpady zmieszane i frakcję suchą.

Proponowane rodzaje pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów zmieszanych:

mpo sita lublin mpo sita lublin

Proponowane rodzaje pojemników i kontenerów do gromadzenia frakcji suchej odpadów:

mpo sita lublin mpo sita lublinODBIÓR ODPADÓW – ODPADY PRZEMYSŁOWE, W TYM NIEBEZPIECZNE

Prowadzimy działalność w zakresie recyklingu, odzysku, zbierania i transportu wszelkiego rodzaju odpadów przemysłowych w tym niebezpiecznych. Najczęściej odbierane odpady to:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, taki jak: lampy, świetlówki, monitory, telewizory, komputery, drukarki, kserokopiarki, radioodbiorniki, centrale telefoniczne, akumulatory, lodówki, itp.;
  • przepracowane oleje i filtry;
  • czyściwo oraz zużyta odzież robocza i ochronna;
  • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych;
  • rozpuszczalniki;
  • farby;
  • oraz wiele innych.

Wszystkie odpady powstające na terenie małych i dużych zakładów pracy są przez nas zbierane, transportowane i przekazywane do recyklingu, odzysku lub unieszkodliwiania w instalacjach posiadających na to stosowne zezwolenia. Spełniając wszystkie wymogi formalne i prawne przejmujemy odpowiedzialność za odpady powstające na terenie obiektów naszych klientów.

Przykładowe pojemniki do gromadzenia odpadów przemysłowych:

mpo sita

Skontaktuj się z Handlowcem
Zapytaj Dyspozytora o realizację usługiMYCIE I DEZYNFEKCJA POJEMNIKÓW

Świadczymy usługi mycia i dezynfekcji pojemników, altan śmietnikowych oraz komór zsypowych na posesji klienta. Nowoczesny pojazd-śmieciarka poza zwykłą skrzynią ładunkową z urządzeniami zasypowymi wyposażony jest również w głowice do ciśnieniowego mycia, oraz zamknięty obieg wodny z filtrami pozwalającymi na wielokrotne wykorzystanie wody. Powyższe urządzenia pozwalają na mycie oraz dezynfekcję pojemników zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz urządzeń pojazdu. Zastosowanie zamkniętego obiegu oraz filtrowania wody zapewnia pozostawienie miejsca operacji w należytym porządku, jednak stosowanie odpowiednich środków dezynfekująco-myjących zapewnia, że nawet mycie pojemników na zewnątrz pojazdu nie powoduje zanieczyszczenia środowiska ponieważ ulegają one całkowitej biodegradacji. Ponadto urządzenie stwarza możliwość stosowania środków zapachowych, które w znacznym stopniu poprawią standard życia mieszkańców lubelskich osiedli. Całość zestawu spełnia surowe normy Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska.

mpo sita mpo sita

Skontaktuj się z Handlowcem
Zapytaj Dyspozytora o realizację usługi

powrót do góry

SUEZ Wschód Sp. o.o. Odbiór odpadów | Oczyszczanie letnie | Oczyszczanie zimowe | Oczyszczanie ręczne | Utrzymanie zieleni